Bảo hành điện tử

Bảo hành điện tử cho Nha khoa và Labo

Bảo hành điện tử cho Nha khoa và Labo nhằm cung cấp cho khách hàng làm răng các thẻ bảo hành, chống hàng giả, đảm bảo chất lượng và dịch vụ nha khoa tốt nhất.

Bảo hành điện tử cho Nha khoa và Labo nhằm cung cấp cho khách hàng làm răng các thẻ bảo hành, chống hàng giả, đảm bảo chất lượng và dịch vụ nha khoa tốt nhất.


CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
1. Quản lý thành viên
Quản lý, cập nhật thông tin thành viên
Xem lịch sử thành viên
Phân quyền, phân nhóm
Quản lý nhiều chi nhánh khác nhau
2. Quản lý nha khoa
Thêm xóa sửa các thông tin nha khoa
Quản lý danh sách nha khoa: thông tin nha khoa, bác sĩ, lịch sử cập nhật thẻ
3. Quản lý Thẻ bảo hành
Quản lý Loại thẻ bảo hành của các Nhóm như Zolid, Cercon...
Quản lý danh sách mã thẻ bảo hành để in thẻ
Cập nhật thông tin nha khoa: thông tin nha khoa, bác sĩ...
Cập nhật thông tin bệnh nhân: thông tin bệnh nhân, số răng, vị trí răng, thời hạn bảo hành...
4. Thông tin bệnh nhân
Danh sách thông tin chi tiết bệnh nhân
Danh sách thẻ bảo hành
Lịch sử sử dụng thẻ bảo hành
Lịch sử SMS
5. Quản lý tin nhắn SMS
Danh sách tin nhắn SMS bảo hành
Danh sách tin nhắn thông báo cho bệnh nhân
6. Tra cứu thông tin
Tra cứu bằng website hoặc SMS
Lưu trữ lịch sử tra cứu