Bảo hành điện tử

QR CODE

QR Code là chữ viết tắt của chữ Quick Response Code (Mã phản hồi nhanh) hay còn gọi là mã vạch ma trận (matrix-barcode) là dạng mã vạch hai chiều (2D) thế hệ mới có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay điện thoại thông minh có chức năng chụp ảnh với các ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch.

Chúng ta có thể tạo mã QR cho riêng mình và sử dụng hoàn toàn miễn phí với nhiều định dạng khác nhau như url, text, hình ảnh...và hiện tại mã QR code đã hiện diện khắp nơi, ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống như bán hàng, marketing, tài chính, kỹ thuật. Cách sử dụng phổ biến hiện nay là quét QR code tĩnh (static qr code) trong đó chứa link website hay ứng dụng di động để thuận lợi cho quá trình truy cập thông tin.


Có nhiều cách để tạo ra mã QR code bằng nhiều công cụ khác nhau hoặc trực tiếp trên các website miễn phí và được in ở bất kỳ máy in nào tương thích mã QR.

Tạo mã QR-Code động (Dynamic QR-Code)

Hệ thống sẽ generation ra chuỗi URL gửi danh sách excel nội dung URL cho nhà sản xuất để in QR code dưới dạng: https://kiemtra.baohanhdientu.net/HTML/Active.html#?Serial=111
Trong đó : 
+ https://kiemtra.baohanhdientu.net/HTML/Active.html#?Serial= : là link website của công ty
+ 111: mã SerialNumber của sản phẩm - mã này sẽ thay đổi theo mã của từng sản phẩm.
Mã QR-code của link ở trên là:

Sử dụng Zalo để quét

Khách hàng sẽ dùng camera của điện thoại hoặc chức năng quét QR-Code của phần mềm khác để quét, ví dụ Zalo.
Sau khi quét thành công, sẽ xuất hiện thông báo ra một link website, khách hàng click để kết nối tới website bảo hành điện tử của doanh nghiệp.


Thông tin SerialNumber sẽ tự động điền sẵn vào form của website, khách hàng chỉ nhấn Kiểm tra.
Chúng ta sẽ tạo ra các kịch bản kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, đồng ý kích hoạt bảo hành, lưu thông tin và trả thông báo về điện thoại cho khách hàng.