Bảo hành điện tử

Chi phí triển khai

Chi phí triển khai phần mềm Bảo hành điện tử theo các hình thức như: website bảo hành, SMS kích hoạt, tem bảo hành điện tử, QR Code hay App bảo hành điện tử

Chi phí triển khai hệ thống bảo hành điện tử

Tùy theo yêu cầu triển khai bảo hành điện tử, các gói phần mềm được xây dựng dựa theo các chức năng cơ bản:

# Gói phần mềm Chi phí
1 Gói Bảo hành điện tử trên Website
2,900,000 vnd/năm
2 Gói Bảo hành điện tử trên Website & SMS 2,900,000 vnd/năm
3 Gói Bảo hành điện tử bằng mã QR Code 4,900,000 vnd/năm
4 Gói phần mềm quản lý Tem bảo hành SMS 2,900,000 vnd/năm
5 Gói phần mềm quản lý Tem bảo hành QR Code 4,900,000 vnd/năm
6 Gói Tích điểm SMS 4,900,000 vnd/năm
7 Gói In tem phủ cào 6,000,000 vnd/lô


Chi phí triển khai Phần mềm bảo hành điện tử
Chi phí triển khai phần mềm Bảo hành điện tử theo các hình thức như: website bảo hành, SMS kích hoạt, tem bảo hành điện tử, QR Code hay App bảo hành điện tử Số 02 Trương Quốc Dung, Phường 8
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000

0938.563.896 info@bluedata.vn 37.600.000