Bảo hành điện tử

Quy trình thực hiện

Quy trình khách hàng thực hiện chức năng kích hoạt bảo hành điện tử sử dụng SMS hoặc website dành cho khách hàng kích hoạt và các chức năng quản lý của hệ thống

Sơ đồ chức năng của hệ thống kích hoạt bảo hành điện tử

Sơ đồ các chức năng cơ bản của hệ thống, các chức năng đã đươc phát triển và nâng cấp để ứng dụng cho nhiều doanh nghiệp sử dụng, Hệ thống đảm bảo đơn giản  và dễ sử dụng.Bước 1: Hệ thống quản lý sản phẩm

Sản phẩm được cập nhật vào hệ thống bằng nhiều cách như: import bằng file, nhập thông tin bằng form, tự động… được phân biệt bằng Serial hoặc mã sản phẩmBước 2: Xuất hàng cho đại lý

Sản phẩm được quét mã vạch để xuất cho đại lý mua hàng, mục đích nhằm quản lý Serial và Số lượng sản phẩm đã xuất so sánh với số lượng sản phẩm đã kích hoạt.Bước 3: Khách hàng tiến hành kích hoạt

Khách hàng sau khi mua hàng sẽ tiến hành kích hoạt sản phẩm bằng nhiều cách như nhắn tin kích hoạt bằng SMS, truy cập website công ty hoặc đại lý hỗ trợ kích hoạt giúp khách hàng.Bước 4: Quản lý thông tin khách hàng

Khách hàng sau khi kích hoạt sẽ được lưu trữ chi tiết tại hệ thống.


Bước 5: Thông báo về điện thoại cho khách hàng

Sau khi khách hàng nhắn tin kích hoạt thành công sẽ nhận được một tin nhắn thông báoHình ảnh SMS Brandname thông báo cho khách hàng
Bước 6: Kiểm tra thời hạn bảo hành

Khách hàng có thể chủ động kiểm tra thời hạn bảo hành của sản phẩm đã mua bằng nhiều hình thức khác nhau:
+ Kiểm tra bằng SMS: nhắn tin theo cú pháp được hướng dẫn
+ Kiểm tra trên website của công ty: nhập mã sản phẩm (Serial) hoặc số điện thoại tại website của doanh nghiệpHệ thống còn nhiều chức năng mở rộng và quy trình của các hệ thống tùy theo nghiệp vụ riêng của từng doanh nghiệp.