Bảo hành điện tử

Trang thiết bị

Các hạng mục trang thiết bị chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống quản lý bảo hành điện tử bao gồm hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị phần cứng.


1. Hạ tầng lưu trữ

CPU - Core3 cores
HDD - 50GB SSD 
RAM  -  4GB
Bandwidth - Unlimited

2. Phần cứng

Doanh nghiệp muốn chủ động và tự lưu trữ dữ liệu tại công ty sẽ phát sinh chi phí server vật lý. Có thể dựa theo cấu hình như trên để setup hoặc tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp

Máy quét mã vạch 2D có chức năng quét đa tia, phục vụ hoạt động xuất kho, bán hàng

Máy kiểm kho di động, quét 2D và 3D, quét được mã QR Code phục vụ hoạt động xuất kho, kiểm kho.

3. Tem nhãn

Các sản phẩm cần in ấn tem nhãn để khách hàng tiến hành kích hoạt hoặc xác thực điện tử
Có thể sử dụng loại tem bình thường dán lên sản phẩm hoặc tem phủ cào

Trang thiết bị chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống
Các hạng mục trang thiết bị chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống quản lý bảo hành điện tử bao gồm hạ tầng công nghệ thông tin Số 02 Trương Quốc Dung, Phường 8
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000

0938.563.896 info@bluedata.vn 37.600.000