Bảo hành điện tử

SỬA CHỮA BẢO HÀNH

Phần mềm quản lý sửa chữa bảo hành tập trung từ Hãng đến các Trung tâm bảo hành ủy quyền, hệ thống phân quyền đảm bảo các chức năng sửa chữa bảo hành hoạt động hiệu quả


Giao diện của hệ thống quản lý sửa chữa bảo hành

Chức năng chính

1. Quản trị hệ thống
- Module này giúp cho người quản trị cao nhất có thể quản lý toàn hệ thống: quản lý người sử dụng, phân quyền mọi chức năng cho người dùng, reset mật khẩu….
- Quản lý báo cáo, dữ liệu tập trung
2. Quản lý người dùng
- Phân nhóm người dùng: nhân viên Hãng, Trạm bảo hành ủy quyền, Cộng tác viên...
- Phân quyền dữ liệu và chức năng trên hệ thống theo từng nhóm
- Thêm, xóa, sửa danh sách tài khoản người dùng.
- Đăng ký, đăng nhập.
3. Cấu hình thông tin
- Quản lý danh mục:  Nhóm sản phẩm, Model sản phẩm, danh sách hiện tượng hư hỏng
- Quản lý linh kiện: theo nhóm sản phẩm, giá bán sỉ, bán lẻ, khuyến mãi 
- Quản lý khu vực và tỉnh thành trên toàn quốc
- Quản lý giá sửa chữa theo nhóm sản phẩm
- Quản lý phí bảo hành cố định từng trạm bảo hành và các chi phí trong hoạt động sửa chữa bảo hành
- Quản lý hình thức bảo hành, độ ưu tiên.
- Quản lý khoản cách, phân công kỹ thuật sửa chữa bảo hành tận nhà cho khách hàng và chi phí theo km.
4. Quản lý khách hàng
- Tự động cập nhật danh sách khách hàng gồm các thông tin: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, công ty…
- Chủ động cập nhật chỉnh sửa một số chức năng trong thông tin khách hàng.
- Lịch sử mua hàng của từng khách hàng
- Lịch sử nhắn tin kích hoạt bảo hành, sửa chữa bảo hành trên từng Model sản phẩm…
- Kết nối thông tin khách hàng đến các hệ thống khác bằng API
- Thêm các sản phẩm ngoài bảo hành vào từng khách hàng
5. Quản lý hoạt động bảo hành
- Phiếu sửa chữa bảo hành mới: từng sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm.
- Quản lý danh sách phiếu sửa chữa
- Thông báo bằng Notification.
- Hỗ trợ chuyển đổi phiếu, tình trạng phiếu, phân công sửa chữa.
- Đổi máy, Duyệt đổi máy, Xử lý đổi máy.
- Quản lý thông tin sửa chữa, ghi chú, thay thế linh kiện
- In phiếu
6. Quản lý linh kiện
- Quản lý đặt linh kiện trên hệ thống từ các Trạm lên Hãng.
- Danh sách đơn hàng  đặt Linh kiện, tình trạng, lịch sử.
- Duyệt cấp Linh kiện
- Quản lý công nợ và doanh thu
7. Quản lý sản phẩm ngoài bảo hành
- Cập nhật danh sách sản phẩm ngoài bảo hành vào hệ thống
- Kích hoạt bảo hành cho sản phẩm (nếu còn thời hạn bảo hành)
- Tiến hành bảo hành cho khách hàng
8. Báo cáo thống kê
- Báo cáo tổng hợp chi phí trả cho từng Trạm bảo hành ủy quyền
- Tổng hợp nhập, xuất, tồn linh kiện và sản phẩm bảo hành
- Tổng hợp các dữ liệu thống kế: thời gian, chất lượng
- Báo cáo tình hình thu chi 
- Báo cáo doanh thu, công nợ
- Báo cáo theo khu vực, đại lý, hãng, nhóm, model….

Lợi ích của hệ thống

1. Đánh giá chất lượng dịch vụ KPI của trạm BH
2. Điều hành hoạt động dịch vụ nhanh chóng chính xác.
3. Quản lý chính xác từng sản phẩm và tra cứu lịch sử khi cần thiết.
4. Thống kê các lỗi linh kiện phổ biến để phản hồi nhà Sản xuất, đồng thời có kế hoạch đặt Linh phụ kiện phù hợp.
5. Có được thông tin tổng quan và chính sách về chất lượng dịch vụ.
6. Huy động được đối tác bên ngoài cùng tham gia vào hệ thống sửa chữa bảo hành.
7. Giảm nhân lực tham gia quản lý dịch vụ.
8. Dễ dàng mở rộng (vùng, trạm, loại SP) khi cần thiết