Bảo hành điện tử

Triển khai

3 cách triển khai bảo hành điện tử phổ biến

Có 3 cách triển khai phần mềm Bảo hành điện tử phổ biến hiện nay để phục vụ quản lý Bảo hành, quản lý Đại lý - Cửa hàng, chăm sóc khách hàng, tra cứu thông tin, chương trình khuyến mãi, mở rộng hệ thống trạm ủy quyền...

Triển khai
Hệ thống bảo hành điện tử tích hợp SMS thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử thay thế phương án bảo hành bằng giấy. Số 02 Trương Quốc Dung, Phường 8
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000

0938.563.896 info@bluedata.vn 37.600.000