Bảo hành điện tử

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Ứng dụng di động giới thiệu doanh nghiệp, ứng dụng chăm sóc khách hàng, triển khai kích hoạt bảo hành quét mã vạch hoặc QR code trên ứng dụng và gửi yêu cầu

Cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động trên các nền tảng iOS/Android cho doanh nghiệp. Ứng dụng được thiết kế trên nền ngôn ngữ React Native, đáp ứng tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ và độ phân giải, tạo ra những ứng dụng đẹp mắt.

Ứng dụng được phát triển mang tính kế thừa và tính dài hạn của dự án, tiện lợi cho việc nâng cấp và thay đổi về thiết kế, tính năng.

1. Quy trình thực hiện

Làm rõ các yêu cầu về chức năng:

  • Làm rõ yêu cầu: chi tiết các chức năng, nhu cầu mong muốn thể hiện trên ứng dụng và vai trò của từng đối tượng gồm người quản lý, đối tác, khách hàng... trên hệ thống như thế nào để phác thảo chức năng
  • Xem xét yêu cầu: sau khi xác định các yêu cầu được đặt ra, cần phải xác định tính khả thi của dự án, rõ ràng về chức năng hay không, hoặc có những mâu thuẫn trong toàn bộ dự án để lên phương án giải quyết các vấn đề đó.
  • Xây dựng tài liệu chức năng, thời gian và chi phí thực hiện: các yêu cầu của doanh nghiệp được phân tích và mô tả lại theo ngôn ngữ tự nhiên nhất để đáp ứng tính đơn giản và đồng thời có file đặc tả các quá trình xử lý, phân tích luồng dữ liệu của hệ thống.
2. Phác thảo giao diện
3. Thết kế layout ứng dụng
4. Lập trình chức năng
5. Test file APK
6. Cập nhật ứng dụng lên Google Play
7. Cập nhật ứng dụng lên App Store