Bảo hành điện tử

KẾT NỐI TỔNG ĐÀI

Giải pháp quản lý tổng đài chăm sóc khách hàng tích hợp thông tin khách hàng liên hệ tới tổng đài và lưu trữ lịch sử khách hàng và tạo các yêu cầu bảo hành